posts/PirStan_FB status_1_Sramek.jpg
28. května 2021

Piráti trvají na prošetření, zda za úbytek vody v Boleváku může také série chybných rozhodnutí vedení města Plzně!

Za enormním úbytkem vody v největším rybníku jedné z nejstarších rybničních soustav v České republice a vyhledávaným plzeňským přírodním “koupalištěm” nejspíš stojí i série chybných rozhodnutí vedení města. Piráti budou na příštím zasedání zastupitelstva 21. června, požadovat vysvětlení celé situace a v případě prokazatelného pochybení také vyvození politické odpovědnosti.

posts/Pirati_Haly v Zatisi.jpg
13. května 2021

Piráti chtěli zabránit stavbě obřích hal na městském pozemku, vedení města Plzně přesto dalo halám zelenou!

Piráti se na pondělním zasedání Zastupitelstva města Plzně pokusili zabránit prodeji strategického městského pozemku. Jednalo se o areál bývalých kasáren Zátiší na Borských Polích, který by město Plzeň mohlo využít k záměrům skutečně prospěšným pro obyvatele města. Bohužel neuspěli, a tak dojde k výstavbě dalších obřích průmyslových hal.

posts/pirati_mestska_policie_plzen.jpg
21. dubna 2021

Piráti otevřeným dopisem vyzývají vedení města Plzně k řešení kritické situace v Městské policii Plzeň

Vážený pane primátore, vážená Rado města Plzně, Zastupitelský klub České pirátské strany Vás vyzývá, abyste neprodleně zamezili hrozícímu vnitřnímu rozkladu a snížení akceschopnosti Městské policie Plzeň.

posts/Pirati_Kosutka_Developerovo.jpg
30. března 2021

Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka chybějící parkovací místa nevyřeší, zvítězil soukromý zájem nad veřejným

V současné době schází v Městském obvodě Plzeň 1 vybudovat zhruba 2 200 parkovacích míst a poptávka po dalších bude v blízké době narůstat. Situaci měl alespoň částečně řešit Projekt regenerace sídliště Plzeň – Košutka, který již od roku 1984 počítal s výstavbou parkovacího domu s kapacitou více než 450 parkovacích míst. Kvůli táhlým sporům investora a města Plzně se s původně plánovanou výstavbou nezačalo, ačkoli vybudování parkovacího domu byl jasně deklarovaný veřejný zájem. Místo parkovacího domu ale v brzké době vyrostou věžové domy s byty a administrativními prostory. Navíc bez jakéhokoli veřejného projednání s místními občany. S tím Piráti při včerejším zasedání zastupitelstva města Plzně rezolutně nesouhlasili!

posts/Pirati_stížnost_Jana.jpg
19. března 2021

Stížnost studenta střední zdravotnické školy z Plzeňska na průběh povinných praxí nezapadla a aktivně se řeší!

Ve čtvrtek 4. března se do rukou Jany Tomšíkové, členky Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, který je poradním orgánem Zastupitelstva Plzeňského kraje, dostala anonymní stížnost studenta třetího ročníku blíže neurčené střední zdravotnické školy, který popisoval alarmující průběh nařízených povinných praxí v nemocnici. Ačkoli byla stížnost anonymní, výbor ji okamžitě začal řešit v součinnosti s vedením Plzeňského kraje.

posts/Pirati_RGA_Rezek.jpg
15. března 2021

Piráti nesouhlasí s další podporou Regionální golfové akademie bez vysvětlení kauzy nákupu golfových trenažerů!

Regionální golfová akademie sice vrátila loni v prosinci po našem výrazném tlaku z opozičních lavic dotaci ve výši 300 000 Kč, protože čelila podezření, že nákup golfových trenažérů byl pouze účelovou transakcí mezi dvěma personálně propojenými subjekty. Nicméně se v těchto dnech pokouší získat status, který by jí umožnil čerpat miliony z rozpočtu města Plzně a Plzeňského kraje. O doporučení získání statutu se bude rozhodovat v úterý 16. 3. 2021 na jednání Výboru pro sport, který který je poradním orgánem Zastupitelstva Plzeňského kraje. Piráti proto budou požadovat vysvětlení!

people/Pirati_Bory_Bosak.jpg
8. března 2021

Kreuzigerův dům v Borském parku - malá domů nebo gól do vlastní branky tvůrců územního plánu města Plzeň?

Není správné, aby obchodování s městskými pozemky, stavební úřad a územní plánování byly pod kontrolou jediné politické strany. V Plzni tomu tak bohužel je a vše má v rukou ODS. Pak se nezřídka stane, že se tu a tam ocitne kus městské zeleně nebo sportoviště v majetku jejího člena nebo podporovatele a nad veřejným zájmem zvítězí soukromý projekt. V okolí Borského parku se v těchto dnech chystají hned tři takové projekty.

posts/poliklinika_Dan.jpg
23. listopadu 2020

Poliklinika Slovany prodána a vedení města ukazuje Plzeňákům dlouhý nos!

Prodej zpečetěn. Naprostou aroganci moci prokázaly strany vládnoucí koalice Plzně, když na listopadové schůzi zastupitelstva města Plzně prohlasovaly prodej polikliniky na Slovanech a nepřesvědčil je ani dlouhodobý odpor Plzeňáků. Pro prodej hlasovala celá koalice ODS-ANO-ČSSD-TOP09 a to včetně starosty Slovan.

posts/peklo_Dan.jpg
23. listopadu 2020

Plzeňské Peklo jde do prodeje. Za pakatel.

Každá obec, každé město, každý kraj, respektive jeho vedení, musí mimo investic, sestavování rozpočtu, či územního plánování také spravovat svůj majetek, zvláště pak ten nemovitý.

posts/volby2018.jpg
1. listopadu 2020

Změňte svět k lepšímu. Kdo, když ne Vy? Kdy, když ne teď?

Jeden hlas nic nezmění. To asi slyšíte často a nebo, což je mnohem horší, si to sami myslíte. Letos v říjnu právě jeden jediný hlas rozhodl o tom, že se na Vysočině nedostala TOP09 nedostala do krajského zastupitelstva. Takovou moc může mít váš hlas u voleb. A teď si uvědomte, jakou sílu může mít váš postoj, pokud jste členem politické strany.

posts/charita_01.jpg
4. září 2020

Odvrácená strana charity aneb peklo v ulici Wenzigova

Již 18 let sídlí v plzeňské Wenzigově ulici Městská charita. Dle vyjádření občanů se zde situace stává neúnosnou a poslední roky gradují problémy s chováním osob bez přístřeší v okolí zařízení. Urgence směre na vedení města či samotnou charitu situaci nezlepšují. Přesto se nyní jedná o rozšíření kapacity tohoto zařízení. Občané, kteří žijí nebo pracují v této ulici a blízkém okolí, se proti navýšení, které by způsobilo vyšší koncentraci lidí bez domova na jednom místě, bouří. Logickým krokem by bylo lidi bez domova rozmístit v menších počtech na více míst v Plzni. Skokový nárůst kapacity Městské charity Plzeň nepovažujeme za šťastné řešení, které vyhrotí už tak napjaté sousedské vztahy a si pochopitelně práce Městské charity vážíme.

posts/poliklinika_hlasovani.png
22. června 2020

Piráti proti prodeji poslední polikliniky v majetku města

Poslední městská poliklinika jde do rukou soukromého subjektu. Piráti se obávají snížení kvality a dostupnosti lékařské péče. Ztrátou kontroly nad pronájmy ordinací v budově polikliniky hrozí vytlačení ordinací lékařů, kvůli tvrdým obchodním podmínkám soukromého pronajímatele. Pirátský zastupitel Petr Vileta dokonce zahájil sběr podpisů pod petici proti prodeji polikliniky: "Lidem na ulici tahle transakce připadá jako, promiňte mi ten výraz, sprosťárna," doplňuje Petr Vileta.

posts/br_01.JPG
16. června 2020

Jaký bude osud Boleveckých rybníků?

Tuto otázku si pokládá čím dál tím více Plzeňanů. V posledních letech dochází k rapidnímu úbytku vody v soustavě Boleveckých rybníků. Za poslední čtyři roky to dělá celý metr. Zeptali jsme se proto Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP), jaký je plán řešení vedení města s tímto naléhavým problémem. Zajímalo nás také, zde se přijde s řešeními krátkodobými či dlouhodobými. Citace z odpovědí SVSMP jsou v textu zvýrazněny.

posts/logo-ms-plzen.jpg
6. dubna 2020

Co navrhují plzeňští Piráti?

Zastupitelský klub Pirátů se obrátil na primátora Plzně Martina Baxu s několika podněty v probíhající koronavirové krizi. Jedná se o opatření, která směřují na okamžité dopady i takové, dívající se na „den poté“.

posts/DR.jpg
6. února 2020

Kdo se bojí Pirátů?

Takovým nekonečným příběhem zastupitelstva města Plzně byla dovolba členů dozorčích rad městských firem. I když koalice přislíbila, že opozice dostane možnost společnosti kontrolovat, při posledních jednáních dělala vše proto, aby Piráti firmy kontrolovat nemohli. A to i v okamžiku, kdy Pirátský zástupce byl jediným navrženým kandidátem.

posts/pavel_sramek.png
3. ledna 2020

Nebojte se politicky angažovat!

90 % lidí v České republice nikdy neuvažovalo o vstupu do politické strany. Většina obyvatel se také domnívá, že strany rozdělují veřejnost a jsou zkorumpované. Politiku vnímáme jako špínu a politika a priori jako zločince. A přitom si nelze nevzpomenout na citát připisovaný Platónovi: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“

posts/stedre_odpoledne.jpg
20. prosince 2019

Plzeňské Pirátské Vánoce

Pojďme spolu všichni sdílet Vánoce. Každý nemá na společnost štěstí. Na Štědrý den jsme tu pro každého.

posts/umo4_radnice.jpg
17. prosince 2019

Doubravka zveřejní zápisy výborů a komisí

Plzeň, 17. prosince - Městský obvod Plzeň 4 jako první ze všech obvodů města zveřejní zápisy všech svých poradních orgánů zastupitelstva i rady. I když se pro začátek jedná pouze o období květen-červen 2019, jedná se o průlom, který může mít dopad i na ostatní městské obvody, kde se Piráti snaží o zveřejňování zápisů.

posts/Daniel_Kus_zastupitelstvo.jpg
9. listopadu 2019

Smlouvy v Plzni by už měly být zadávány bez chyb.

Zneplatnění smluv a případné škody pro město. K tomu všemu mohlo dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon.

posts/plzen1.jpg
4. listopadu 2019

Piráti upozornili na porušování jednacího řádu během zastupitelstva MO Plzeň 1

Plzeň, 4. prosince - Městský obvod Plzeň 1 se sám označuje jako transparentní. Je proto zarážející, že odmítá občanům dát možnost reagovat na jejich dotazy. To je v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva, ve kterém je uvedeno, že občané mohou reagovat dvakrát v každém bodě.