posts/Daniel_Kus_zastupitelstvo.jpg
9. listopadu 2019

Smlouvy v Plzni by už měly být zadávány bez chyb.

Zneplatnění smluv a případné škody pro město. K tomu všemu mohlo dojít kvůli nedůslednému uveřejňování smluv v oficiálním registru. To obcím a jejich příspěvkovým organizacím nařizuje zákon.