posts/volby2018.jpg
1. listopadu 2020

Změňte svět k lepšímu. Kdo, když ne Vy? Kdy, když ne teď?

Jeden hlas nic nezmění. To asi slyšíte často a nebo, což je mnohem horší, si to sami myslíte. Letos v říjnu právě jeden jediný hlas rozhodl o tom, že se na Vysočině nedostala TOP09 nedostala do krajského zastupitelstva. Takovou moc může mít váš hlas u voleb. A teď si uvědomte, jakou sílu může mít váš postoj, pokud jste členem politické strany.

posts/ilustr_mo3.jpg
2. března 2020

Pirátské postřehy ze zasedání zastupitelstva MO Plzeň 3

Musíme zcela jednoznačně pozitivně kvitovat odhlasování změny jednacího řádu, který nově umožní všem zastupitelům, tedy i opozičním, poskytnout materiály z jednání rady městského obvodu. „Vždy jsme chtěli být konstruktivní opozicí, a tak jsme se i chovali. Jsem rád, že po přínosné diskusi s předsedy zastupiteských klubů vzešel tento požadavek, který starosta MO Plzeň 3 zapracoval do změny jednacího řádu. Zefektivní to naši práci,” sdělil předseda zastupitelského klubu Pirátů MO Plzeň 3 Pavel Šrámek.

posts/pavel_sramek.png
3. ledna 2020

Nebojte se politicky angažovat!

90 % lidí v České republice nikdy neuvažovalo o vstupu do politické strany. Většina obyvatel se také domnívá, že strany rozdělují veřejnost a jsou zkorumpované. Politiku vnímáme jako špínu a politika a priori jako zločince. A přitom si nelze nevzpomenout na citát připisovaný Platónovi: „Nakonec vám budou vládnout ti nejneschopnější z vás. To je trestem za neochotu podílet se na politice.“