posts/charita_01.jpg
4. září 2020

Odvrácená strana charity aneb peklo v ulici Wenzigova

Již 18 let sídlí v plzeňské Wenzigově ulici Městská charita. Dle vyjádření občanů se zde situace stává neúnosnou a poslední roky gradují problémy s chováním osob bez přístřeší v okolí zařízení. Urgence směre na vedení města či samotnou charitu situaci nezlepšují. Přesto se nyní jedná o rozšíření kapacity tohoto zařízení. Občané, kteří žijí nebo pracují v této ulici a blízkém okolí, se proti navýšení, které by způsobilo vyšší koncentraci lidí bez domova na jednom místě, bouří. Logickým krokem by bylo lidi bez domova rozmístit v menších počtech na více míst v Plzni. Skokový nárůst kapacity Městské charity Plzeň nepovažujeme za šťastné řešení, které vyhrotí už tak napjaté sousedské vztahy a si pochopitelně práce Městské charity vážíme.