Česká pirátská strana
Transparentní Plzeň bez korupce a rozkrádání. Konec ráje montoven a ubytoven. Startovací byty pro mladé. Wifi v MHD zdarma. Moderní technologie pro zjednodušení úřadů. Účast občanů na strategických rozhodnutích.

Aktuální témata