Plzeňští politici už zase haraší s akvaparkem

Plzeňští politici už zase haraší s akvaparkem

Do Nového roku 2021 nevstupuje Plzeň jen s novým kalendářem, ale s novou Koncepcí sportu, kterou město schválilo v listopadu loňského roku. Piráti odmítli novou koncepci předloženou náměstkem Zarzyckým (ANO) schválit, protože jim vadí její povrchnost, nekoncepčnost a celá řada dalších nedostatků

Jak upozornil pirátský zastupitel Radek Krejčí, předložená koncepce neodpovídá základním standardům strategického dokumentu. Neobsahuje např. žádné hodnocení za uplynulé období a vůbec není provázána s ostatními strategickými dokumenty města. “Celé mi to připadá, jako by někdo jen opsal minulou koncepci a sem tam doplnil aktuální informace nebo nějaké své ‘akcičky’,” říká Krejčí. Poukazuje na to, že mezi vágními a nic neříkajícími pasážemi se objevují nerealizovatelné nebo nesmyslné projekty. “Koncepce si dává za cíl vytipovat možnosti koupání u přehrady České údolí, přestože každoročně má tato přehrada problémy s kvalitou vody a je proto pro koupání nevhodná. Pokud by koncepce pracovala v širších souvislostech, nemohla by si takový cíl vytyčit.

Koncepce v jedné z pasáží dokonce zmiňuje i vděčné téma aquaparku. “Je toto snaha dál tahat voliče na vařené nudli a naoko plnit sliby z předvolebních bilboardů?” ptal se předseda pirátských zastupitelů Pavel Bosák. K tomu Krejčí dodává: “Snad každý zastupitel ví, že při současném výhledu veřejných rozpočtů je financování aquaparku spíše v kategorii science-fiction než reality budoucích deseti let.”

Podle pirátů se nedá odhadovat, jakým směrem se sport ve městě bude ubírat. Koncepce sportu, nedokázala jasně definovat cíle, ani je ukotvit v čase a místě. V blízké době lze očekávat představení akčního plánu města pro sport na nejbližší roky. Ten má z přijaté Koncepce vycházet. Piráti doufají, že akční plán nebude jen dalším katalogem nápadů a nesplnitelných přání, a že doopravdy nastaví směřování sportovních projektů ve městě.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu