Plzeň by měla podporovat startupy

Plzeň by měla podporovat startupy

Rozhodnutí podnikat je sice motivované soukromým ziskem, nicméně jeho případný úspěch prospívá i občanům města nebo země. Téměř vždy je nutná odvaha, pracovitost a obrovské nasazení. To platí dvojnásob u tzv. startupů.

Startup je podnikání na zelené louce, často jen ve fázi podnikatelského záměru a s vysokým rizikem neúspěchu. V rukou je drží většinou mladí lidé bez prostředků. Jsou pak závislí na finanční podpoře. Pokud do projektu kapitálově vstoupí investor, šance na úspěch se značně zvýší.

Piráti by rádi zapojili město do podpory těchto odvážných mladých lidí a jejich startupů. Vytvořme pro ně dostatečné možnosti k rozvoji, třeba formou pronájmu kanceláří za symbolickou cenu, formou bezplatných právních nebo daňových konzultací. Formou propagace na investorských platformách. Toto jsou často velké překážky, které zabrání startupu, aby se rozjel a stal firmou a realitou.

Zanechme v těchto odvážných podnikavých lidech dojem, že to bylo právě jejich město, které je podpořilo a tím přispělo k jejich úspěchu. Jejich úspěch bude pak i naším. Přinesou nám všem více peněz na daních, přitáhnou nové byznysmeny do Plzně.

Každý z nás zná nejúspěšnější zahraniční startupy, které používáme, jako Facebook, Google nebo Instagram, ale jsou i nějaké české? Ano, nejúspěšnějším je kiwi.com nebo Socialbakers ale i další jako epojisteni.cz nebo menší usetreno.cz nebo spendee.

Proč neudělat rozumně vynaloženou podporou těchto mladých odvážných startuperů z Plzně takové malé Silicon Valley. Může se to zdát přemrštěné, ale pojďme to pojmout jako náš společný startup, který věří v nadšení, schopnosti a nápady mladé generace a v naše město.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu