O cyklostezkách v Plzni

O cyklostezkách v Plzni

Objevil jsem nový adrenalinový sport. Zkuste se někdy projet Plzní jen po cyklostezkách. Náročnější borci si to mohou zkusit i s manželkou a dvěma malými dětmi. Předem si ovšem zkontrolujte tlak. O infarktové zážitky totiž nebude nouze.

Už po chvíli zjistíte, že cyklostezky jsou přerušovány spoustou nedodělků, vjezdů nebo špatně začenými křižovatkami, které vás nutí neustále sesedat z kola. To však skoro žádný cyklista dělat nechce a proto se často dopouští přestupků nebo je vystaven zbytečnému riziku. Běžný občan se tak vlastně opakovaně dostává do střetu se zákonem.

Sám používám kolo jako každodenní dopravní prostředek po městě. Občas si ale rád vyrazím za rekreací po dálkových trasách. Proto vím, že oba tyto způsoby užívání kola kladou na síť cyklostezek odlišné požadavky. Pro dálkové trasy potřebuji jen několik správně značených koridorů, které mě bezpečně provedou skrz město ven do přírody. Pro každodenní dopravu uvnitř města je zas nutné rychlé spojení ve všech možných směrech. K tomu je nezbytná hustá síť stezek, aby si každý našel tu svou. Jinak se cyklisté proplétají mezi vozidly nebo ohrožují chodce. Nenechají se přece zbytečně vodit po cyklostezkách, kterými si jen zajedou. Na cyklostezce zůstanu jen tehdy, budu-li vědět, že je čeká bezpečná a komfortní jízda až k cíli. Ani jedno dnes bohužel v Plzni není splněno.

Proto navrhujeme pomocí následujících drobných opatření odstranit překážky a tím výrazně zlepšit a zatraktivnit cyklistickou dopravu v Plzni: Přidat přejezdy pro cyklisty. Vyměnit sklíčka v semaforech. Označit kudy má cyklista na konci cyklostezky pokračovat. Zrušit přerušení stezek a chodníků v místech vjezdů do dvorů, ke garážím a dalším místům mimo pozemní komunikaci. Zbrousit popřípadě vyměnit obrubníky pro komfortní jízdu. Označit cyklokoridory na silnicích, kde to je možné kvůli šířce silnice. Zvýšit počet jednosměrek s jízdou cyklistů v protisměru.

Například ve skrétově ulici Ve směru do centra upravit obrubníky, označit jednosměrný pruh na chodníku. Ve směru na Bory označit cyklokoridor na silnici. Na začátku a na konci této ulice označit například cyklokoridorem, že stezka ve směru na bory pokračuje na Mostu Ivana Magora Jirouse a ve směru do centra vede okolo České národní banky.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu