Chceme opravdové univerzitní město

Chceme opravdové univerzitní město

„Plzeň není univerzitní město, ale město s univerzitou“, slýchám občas od svých kolegů na Západočeské univerzitě. Není to žádné slovíčkaření, skutečně je v tom rozdíl.

Stačí například pohled na oficiální stránky města Plzně (www.plzen.eu). Sport, kultura, občan turista – to jsou hlavní kategorie, kam může návštěvník stránek zabrousit. O tom, že město má na svém území jakousi univerzitu, se čtenář dozví až po usilovném hledání (hádáte správně, malým písmem úplně dole). Ačkoliv se tato kategorie jmenuje „Univerzitní město“, nedozvíte se zde nic více, než jak se univerzita jmenuje a jaké má DIČ. Žádná zmínka o spolupráci, vizi… Zaměstnanci například nelibě nesou tradiční prázdninové osekání jízdních řádů autobusů spojujících Bory a Borská pole – k vedení PMDP (tedy akciové společnosti zřízené a spravované městem) se zřejmě stále nedoneslo, že vědečtí a akademičtí pracovníci nemají dva měsíce prázdnin a že v kampusu na Zeleném trojúhelníku se pracuje i o prázdninách. Toto se snad vyřeší po několik dekád odkládaném prodloužení tramvajové linky až na Borská pole. Ke své smůle současné vedení města nestihne na této stavbě přestřihnout pásku, což by se obzvlášť ve volebním roce velice hodilo. Ostatně je to spravedlivé, neboť vedení města (tedy již odnepaměti jeden z tandemu ODS-ČSSD) za uplynulých 20 let dávalo jasně najevo, že toto není priorita. Troufám si tvrdit, že kdyby nedošlo k přidělení evropského projektu ITI (Integrated Territorial Investments), z něhož bude více než 80% hrazeno, k této stavbě by nedošlo nikdy.

Co a jak je tedy potřeba zlepšit? Je třeba především, aby vedení města změnilo pohled na univerzitu a její roli. Univerzita nemá být jen generátorem inženýrů pro montovny na Borských polích. Ačkoliv jsou univerzity ze své podstaty instituce přesahující hranice regionů i států, je třeba si uvědomit, že zhruba čtvrtina studentů a absolventů (u zaměstnanců je toto číslo ještě mnohem vyšší) jsou občany města Plzně. Všichni tito mohou výrazně přispět k rozvoji města, a to i během studia.

Překvapivě to není o penězích. Není primárně nutné, aby město nalévalo do univerzity desítky milionů (jako třeba do profesionálních sportovních klubů). I když se už objevují první vlaštovky, jak by to asi mělo vypadat (například portál http://smartedu.plzen.eu/, který se zaměřuje na technické vzdělávání v Plzni), největší problém je, že běžný občan o tom neví a nemá příliš šancí se o tom dozvědět. Žalostný stav propagace ukazuje i fakt, že zatímco čas od času se i v mainstreamových, celorepublikových médiích objeví zpráva o významném vědeckém počinu na ZČU, městské informační kanály o tom mlčí.

Pojďme z Plzně udělat univerzitní město, kde si jsou jeho představitelé vědomi důležitosti univerzity pro jeho rozvoj. Vytvořme stálou pracovní skupinu ze zástupců města i univerzity namísto občasného podepisování memorand. Chlubme se úspěšnými vědeckými týmy i nadanými studenty. To je totiž to pravé rodinné stříbro, nikoliv pivovar či Viktorka (i když existenci obojího vítám). Piráti, v případě své účasti v Radě města Plzně, ale i z pozic zastupitelů, pro to budou dělat maximum.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu