Nesouhlasíme s odvoláním Pirátského nominanta z Kontrolního výboru

Nesouhlasíme s odvoláním Pirátského nominanta z Kontrolního výboru

Plzeňští Piráti ostře nesouhlasí s odvoláním Jiří Hanouska z funkce člena kontrolního výboru zastupitelstva Plzně 4. Zastupitelstvo ve zvláštní shodě, s výjimkou KDU-ČSL, odhlasovalo návrh opoziční KSČM. Debata sice byla bouřlivá, ale nepřinesla žádné opodstatněné důvody k tomuto kroku.

Jediným důvodem, se kterým argumentovali zástupci vedení městského obvodu i části opozice při odvolávání Jiřího Hanouska, bylo zveřejňování jeho shrnutí z kontrolního výboru na veřejných stránkách Pirátského fóra. S tím nesouhlasí Pavel Bosák, předseda Pirátského klubu zastupitelů plzeňského magistrátu:

„Návrh KSČM na odvolání našeho zástupce nebyl uspokojivě zdůvodněn. Pokud jde o údajné porušení jednacího řádu tím, že se pan Hanousek veřejně vyjádřil k průběhu jednání výboru, považujeme takové nařčení za skandální útok na svobodu projevu. Tu nelze nějakým předpisem omezit, pokud to není stanoveno zvláštním zákonem.“

Piráti jsou připraveni odvolaného Jiřího Hanouska nominovat znovu. Podle Pavla Bosáka neexistuje žádný důvod, proč by mělo dojít ke změně v návrhu a v odvolání vidí zejména osobní rozpory:

„Nechápeme snahu některých zastupitelů jiných stran hovořit nám do našich personálních rozhodnutí. Z dostupných informací pro nás nevyplynuly žádné důvody, proč by Pirátská strana měla svou nominaci do kontrolního výboru měnit. Náš zástupce jednal v souladu se zákonem o obcích a v zájmu občanů svého obvodu. Kampaň za odvolání pana Hanouska spíše vyznívá jako pokus o mocenskou likvidaci nepříjemného politického oponenta z ryze osobních důvodů. Jednání z těchto pohnutek podle nás do moderní demokracie nepatří a vnímáme jej jako návrat k totalitním praktikám. Proto zvažujeme opětovnou nominaci p. Hanouska do kontrolního výboru.“

Odvolaný Jiří Hanousek ubezpečuje, že jeho aktivní role rozhodně nestojí s funkcí v kontrolním výboru:

„Jako opoziční zastupitel se v zájmu občanů snažím upozorňovat na problémy tam, kde mám pocit, že je vedení obvodu přehlíží. Stejně jako před svým zvolením, již zhruba dva roky pomáhám místním občanům. Ať už se jedná o 19 let vlekoucí se spor několika společenství občanů s developerem, 12 let se táhnoucí havarijní situace ulice, zrušené veřejné osvětlení v jiné obytné lokalitě, chybějící chodníky na rušné ulici s těžkou dopravou, apod. Můj styl je možná někomu nepříjemný, ale já mám svědomí čisté.

Informuji vždy o věcech, které se opravdu dějí. To, že se můj názor někomu nelíbí, nebo že neumí čelit kritice, nemůže být důvodem k tomu, abych byl odvolán z demokraticky zvolené funkce. Každopádně se tímto krokem nenechám zastrašit a slibuji, že občanům pomáhat nepřestanu.“

V posledních týdnech je to druhý velký útok od koaličních stran směrem ke snaze Pirátů o transparentnější Plzeň. Před třemi týdny se Piráti chtěli zeptat na možné spalování ostravských kalů v Plzni, za což se jim dostalo výtky a výhružek ze strany ODS. Výsledkem nakonec nepoloženého dotazu ale přeci jen bylo rozptýlení šířících se fám.

Piráti také usilovali o možnost kontrolovat práci nového vedení v dozorčích radách městských firem, nicméně koalice si vše podržela. „Nepustili nás do dozorčí rady a diví se, že se ptáme na informace, ke kterým nemáme přístup. Politika je věc veřejná, proto se ptáme veřejně,“ glosuje situaci Pavel Bosák.

V zájmu teplárny i vedení města mělo být otevřené a poctivé informování veřejnosti k předejití různých fám. Snahou Pirátů bylo tyto fámy rozptýlit, což se díky jejich činnosti povedlo.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu