Šídlovský rybník

Šídlovský rybník

Občany městského obvodu 1 velmi trápí stav Šídlovského rybníku. Zeptali jsme se proto Ing. Richarda Havelky ze Správy veřejného statku města Plzně (SVSMP) na aktuální stav Šídlovského rybníku, jaká je jeho nejbližší budoucnost

V letních měsících došlo k vypuštění Šídloveckého rybníka o 160 cm z důvodu opravy přelivu, kdy bude rybník opět dopuštěn?

SVSMP: “Opětovné napuštění Šídlovského rybníka závisí zcela na množství atmosférických srážek, které přímo ovlivňují přítok vody do nádrže.“

V okolí Bolevecké rybniční soustavy se dříve vyskytovalo značné množství druhů vážek, například ještě v roce 2012 bylo napočítáno na 24 druhů. V současné době jsou k vidění v letních měsících už jen u Kamenného rybníka a na první pohled je patrný značný úbytek. Zabýváte se tím?

SVSMP: “SVSMP v minulosti nezadávala zpracování monitoringu výskytu vážek v okolí Boleveckých rybníků. Nemáme tedy informace o druhovém složení populace vážek ani o jejich případném úbytku. Rozhodně ale můžeme říci, že na Boleveckých rybnících i v jejich okolí se hospodaří způsobem, který by neměl mít přímý negativní vliv na vážky.“

Z rozhovoru máme značné obavy o osud Šídlovského rybníka. Hrozí, že zůstane dlouhodobě částečně vypuštěný. Jako negativní příklad může posloužit Senecký rybník, který byl před třemi lety vypuštěn kvůli odbahnění a stále v současnosti není dopuštěn. Byla by také škoda, aby vážky, podle kterých je rybník pojmenován, z tohoto biotopu nadobro vymizely a nikdo se tímto problémem nezabýval

Autorka článku Magdaléna Daňková

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu