Piráti se ptají "Proč město Plzeň štědře podpořilo soukromou posilovnu?“ Na pomoc řadě klubů a spolků pak nezbylo!

Piráti se ptají

Jedna z nejvyšších přidělených dotací v rámci programu na rekonstrukce a výstavbu sportovních areálů na území města Plzně ve výši 741 370 korun putuje známému plzeňskému fitness centru. Opravovat se tak letos za městské peníze bude mimo jiné vzduchotechnika v budově soukromého vlastníka, kde sídlí komerčně provozované fitness. Řada tradičních sportovních klubů a spolků se naopak podpory od města Plzně nedočká!

Město Plzeň na pondělním zasedání zastupitelstva rozdělilo částku 9,5 miliónu korun na podporu rekonstrukcí, oprav a výstavby sportovních areálů na území města Plzně v roce 2021. Ze 45 podaných žádostí, na základě doporučení hodnotící komise, vybrali zastupitelé 22 projektů sportovních organizací, které v letošním roce finančně podpoří.

Vše by se zdálo na první pohled v pořádku, ale v případě žádosti zapsaného spolku Centrum volného času Slovany, která díky podpoře hodnotící komise zajistila dotaci tři čtvrtě miliónu korun komerčnímu fitness centru na úkor tradičních plzeňských sportovních klubů a spolků, už podle plzeňských Pirátů v pořádku není. „Navíc to není poprvé. V roce 2020 totiž zastupitelé města Plzně poslali na rekonstrukci sprch a sociálních zařízení ve fitness centru 420 000 korun,“ připomíná zastupitel Radek Krejčí z České pirátské strany.

V případě využití tři čtvrtě miliónu korun pro sportovní kluby, mohla být opravena například střecha fotbalových kabin TJ Sokol Malesice, instalováno zastínění bočních skleněných stěn v hale na ping pong TJ Union sdružující přes 700 členů a vyměněno 50 let staré vodovodní potrubí v havarijním stavu v areálu SKP Rapid Plzeň, přičemž v uvedených případech se navíc jedná, na rozdíl od Centra volného času Slovany, o vlastníky areálů.

Mezi žadateli byli i další provozovatelé posiloven žádajících z pozice zapsaných spolků, kteří podporu od města Plzně, na rozdíl od šťastnějšího konkurenta, nezískali. Přitom jejich projekty byly o poznání zajímavější. „Jeden ze subjektů žádal o dotaci na přeměnu části venkovního prostoru v areálu DEPO 2015 na venkovní fitness hřiště, které by mohli využívat nejen návštěvníci fitness centra. Druhý žadatel, který sídlí v prostorách Papírny, navrhoval přestavbu staré haly na další netradiční cvičební prostor v rámci jejich fitness centra, což by mimo jiné zhodnotilo tento brownfield,“ konstatuje Krejčí.

Na základě čeho tedy rozhodla hodnotící komise a následně i zastupitelé města Plzně o vysoké dotaci pro komerční fitness centrum prostřednictvím zapsaného spolku sídlícího na základě smlouvy v objektu v soukromém vlastnictví, bude otázkou další diskuze. „Pro plzeňské Piráty je nepřípustné, aby vedení města rozdělovalo veřejné peníze netransparentně, nebo je dokonce posílalo svým oblíbencům. To, že na tyto praktiky upozorňujeme, opět potvrzuje fakt, že Piráti pečlivě hlídají každý detail, přesně tak, jak slíbili voličům,” konstatuje Pavel Bosák, předseda zastupitelského klubu České pirátské strany v Plzni.

Podkladové materiály pro usnesení zastupitelstva jsou veřejně přístupné ZDE

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu