Odvrácená strana charity aneb peklo v ulici Wenzigova

Odvrácená strana charity aneb peklo v ulici Wenzigova

Již 18 let sídlí v plzeňské Wenzigově ulici Městská charita. Dle vyjádření občanů se zde situace stává neúnosnou a poslední roky gradují problémy s chováním osob bez přístřeší v okolí zařízení. Urgence směre na vedení města či samotnou charitu situaci nezlepšují. Přesto se nyní jedná o rozšíření kapacity tohoto zařízení. Občané, kteří žijí nebo pracují v této ulici a blízkém okolí, se proti navýšení, které by způsobilo vyšší koncentraci lidí bez domova na jednom místě, bouří. Logickým krokem by bylo lidi bez domova rozmístit v menších počtech na více míst v Plzni. Skokový nárůst kapacity Městské charity Plzeň nepovažujeme za šťastné řešení, které vyhrotí už tak napjaté sousedské vztahy a si pochopitelně práce Městské charity vážíme.

„Tahle úroveň je hraniční. Naučili jsme si s ní žít, rozšířením kapacity se zvýší počet osob v lokalitě a přesáhne to tak únosnou mez, proto jsme se rozhodli postavit proti výstavbě,“ uvedl Miloslav Gabriel, jednatel firmy ve Wenzigově ulici.

Občané si stěžují zejména na znečišťování veřejného prostranství. Na ulici se běžně povalují odpadky, staré matrace a injekční stříkačky. Okolí charity bývá také často znečištěno výkaly. Lidé bez domova se často uchylují k vybírání popelnic, nicméně nevyužitý odpad nevracejí zpět a nechávají jej poházený okolo. I proto se někteří občané rozhodli raději své popelnice schovávat nebo zamykat. Obyvatelé Wenzigovy ulice si také stěžují na hluk způsobený pokřikováním osob bez domova, které jsou často pod vlivem alkoholu a drog. Na parkovišti se také často nachází oblečení darované charitou, které bylo použito jako toaletní papír. Osoby bez přístřeší se zkrátka v ulici velmi rádi kvůli zdržují i v mezičase mezi svačinami nebo před přespáním.

Další podrobnosti doplňuje obyvatelka ulice Libuše Hešlarová: „Na schodech u vchodových dveří našeho domu pravidelně sedí nebo leží bezdomovci, musím často žádat, aby odešli nebo volat dokonce policisty, urážlivé slovní útoky nejsou výjimkou. Poslední šest let se situace zhoršuje a snižuje se věk bezdomovců, jde často o mladé lidi.“

Přidávají se i zaměstnanci nedaleké firmy: „Vadí mi znečišťování okolí včetně zákoutí parkoviště s exkrementy, což jednoznačně snižuje image naší firmy. Zákazníci sem neradi chodí z důvodu bezdomovců,“ uvedla Ludmila Houdková. Její kolega Oldřich Buřič doplňuje: „Mám velmi často problém ze své firmy projet Wenzigovou ulicí z důvodu posedávání bezdomovců na silnici.“

Je pro nás zarážející, že neproběhlo veřejné projednání s občany o rozšíření domu pro bezdomovce a výstavby mokrého domu a to zejména, když jsou zde problémy již v současnosti. Považujeme to za netransparentní jednání. Občané zjistili situaci v polovině července, kdy někteří z nich obdrželi rozhodnutí o odstranění stavby v rámci stavebního řízení a souvislosti si sami dohledali. Zajímavé je také snížení kapacity parkování dané novou výstavbou.

“Nebýt špatného umístění s projektem Mokrého domu souhlasím. Služba tohoto typu zde chybí,” doplnil zastupitel za Piráty František Hagara.

Projekt Mokrý dům je služba, která poskytuje nocleh pro lidi bez domova i pod vlivem alkoholu na rozdíl od Městské charity, kde alkohol povolen není. S určitými pravidly, která musejí dodržovat.

„Pokud vedení města neumí vyřešit současnou situaci, považuji za nesmysl navyšovat kapacitu. Je lepší otevřít nové místo v jiné lokalitě s menší kapacitou a tak bezdomovectví více rozprostřít, nebo ještě lépe začít ukončovat bezdomovectví a nabízet lidem práci a pomoc v sociálních službách,“ shrnula problematiku zastupitelka za Piráty Magdaléna Daňková.

(Tento článek neni stanoviskem MS Plzeň.)

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu