Co navrhují plzeňští Piráti?

Co navrhují plzeňští Piráti?

Zastupitelský klub Pirátů se obrátil na primátora Plzně Martina Baxu s několika podněty v probíhající koronavirové krizi. Jedná se o opatření, která směřují na okamžité dopady i takové, dívající se na „den poté“.

Mezi nejdůležitější patří sada ekonomických nástrojů, směřující na podnikatele v městských nebytových prostorách. Konkrétně se jedná:

  • okamžité a úplné odpuštění nájemného u uživatelům všech provozoven v majetku města, které byly povinně uzavřeny v důsledku krizových opatření, a to za celé období trvání daných opatření; následované snížením nájemného na 50 % po dobu 3 měsíců od skončení opatření

  • možnost dočasného snížení nájmu pod dobu trvání opatření na 50 % uživatelům nebytových prostor v majetku města, kteří v čestném prohlášení prokážou, že krizová opatření významně omezila jejich možnost podnikat v daných prostorách.

  • jasnou a přímou komunikaci těchto úlev směrem k živnostníkům, aby se o nich nedozvídali jen prostřednictvím médií.

„Živnostníci jsou tou nejohroženější skupinou. Navíc není stále jasné, jakým směrem se bude ubírat státní podpora, prohlášení jsou každý den jiná. Proto město musí vytvořit efektivní systém úlev, který jim pomůže překonat nejhorší časy. Lidé si také musí uvědomit, že většina živnostníků dále někoho zaměstnává, tato opatření by mohla pomoci zachovat stovky pracovních míst,“ komentuje návrhy Pavel Bosák, předseda zastupitelského klubu Pirátů.

Druhá skupina opatření se týká agenturních zaměstnanců. Na území města zřejmě rapidně vzroste počet nezaměstnaných cizinců bez sociálního zajištění a zázemí. Hrozí nárůst kriminality i zvýšení rizika šíření nákazy koronavirem. Piráti proto navrhují:

  • zřízení složky města, která se v koordinaci se státními a krajskými institucemi zaměří pouze na problematiku nezaměstnaných cizinců. Důležitá bude rovněž pomoc se zprostředkováním lékařské péče a zajištěním formalit nutných k repatriaci.

  • uvolnění prostředků a vypracování plánu na bezodkladnou repatriaci cizinců na náklady města.

„Vlna propouštění v agenturách již začala, některé z nich už nyní dokonce krachují. Není možné, aby se v Plzni začaly hromadit zástupy cizinců bez práce a bez prostředků. Je to zdravotní riziko pro město i pro ně. Po obnovení výroby se dá navíc předpokládat zvýšená poptávka českých zaměstnanců,“ doplňuje Bosák.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu