Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

11. května 2023
Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

Městský obvod Plzeň 1 pozval obyvatele na veřejné projednání odpočinkové zóny, kterou plánuje v Majakovského ulici na Lochotíně. Setkání se zúčastnil také pirátský místostarosta Jedničky Jiří Rezek, který má v gesci participaci občanů na tvorbě veřejného prostoru.

Hned na začátku setkání vyplnili všichni přítomní dotazník s jednoduchými otázkami, kam mohli vepisovat i vlastní návrhy. „I přes nepřízeň počasí dorazilo kolem čtyřiceti lidí,“ místostarosta Jiří Rezek. „Architekti je provedli lokalitou, představili plány a sesbírali všechny postřehy. S nimi budou dále pracovat a pokusí se je zapracovat do studie řešení tohoto území. Kdo ještě má nějaký nápad, může jej do 21. května poslat přes webové stránky radnice,“ dodává.

Obvod se ve spolupráci s projektanty podle něj bude zabývat veškerými návrhy – a které nezapracuje, odůvodní jejich absenci. „Přítomní občané aktivně diskutovali zejména o budoucí podobě dětského hřiště,“ prozrazuje Pirát Jiří Rezek. „Panovala také shoda v preferenci zeleně namísto vybetonovaných míst.“

Prostor, který by měl projít revitalizací, se nachází mezi bytovým domem Majakovského 2 až 16, komunikací Lidická a Boleveckou základní školou. Dnes je zde vzrostlá zeleň a nefunkční sportovní hřiště. Součástí odpočinkové zóny mají být nové herní plochy pro děti, revitalizované sportoviště, upravená zeleň i nová výsadba. Výsledek radnice představí na dalším setkání s obyvateli, které plánováno na 4. října v Bolevecké základní škole. Po druhém projednání bude studie dopracována.

Pokud vše půjde podle plánu, nejpozději do roku 2025 bude dokončena projektová dokumentace a vydáno příslušné povolení. Se samotnými pracemi se pak ideálně začne v roce 2026. Na revitalizaci tohoto sídlištního prostoru je předběžně vyčleněno více než deset milionů korun z rozpočtu prvního městského obvodu.

První diskuse o budoucí podobě této lokality začaly už před více než deseti lety, kdy se problémem zabývala Správa veřejného statku města Plzně. Nakonec však záměr nedokončila kvůli neuvolněným prostředkům z rozpočtu města, a tak se tématu chopil obvod a projekt se rozhodl oživit.

Odkaz pro online dotazník, kde mohou občané přispívat svými náměty: https://www.survio.com/survey/d/K3Y9G5H9S9C5A2E3T

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Pirátský hejtman Rudolf Špoták na Slavnostech svobody v Plzni zdůraznil, jak důležité je věnovat pozornost svobodě a demokracii

Pirátský hejtman Rudolf Špoták na Slavnostech svobody v Plzni zdůraznil, jak důležité je věnovat pozornost svobodě a demokracii

Prodloužený víkend 5. až 8. května patřil v Plzni legendárním Slavnostem svobody, které každoročně připomínají události z konce 2. světové války. Čtyřdenní akce nabitá bohatým programem vyvrcholila v sobotu vzpomínkovým aktem u pomníku Díky, Ameriko!, jehož se vedle zástupců kraje zúčastnili také představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu, velvyslanectví USA a Belgie, města Plzně a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

ZOO Plzeň získá prostory od města pro další rozvoj

ZOO Plzeň získá prostory od města pro další rozvoj

Zastupitelé města Plzeň odhlasovali záměr koupit od státu bývalý areál kynologické základny Policie ČR, který se nachází vedle expozice vlků, zubrů a medvědů. Předmětem koupě bude hned několik pozemků o celkové výměře 8,5 tis. m2 a dále správní budova. Cena činí 22 milionů korun. Zastupitelé také rovnou odhlasovali následný převod nemovitostí do správy příspěvkové organizace Zoologická a botanická zahrada města Plzně.