Piráti upozorňují na nedostatečnou kapacitu pedagogicko-psychologických poraden v Plzni

23. ledna 2023
Piráti upozorňují na nedostatečnou kapacitu pedagogicko-psychologických poraden v Plzni

Piráti v plzeňském regionu začali řešit problematiku pedagogicko-psychologických poraden, které se aktuálně potýkají s nedostatkem kapacit. Město Plzeň i Plzeňský kraj obdržely podnět od Jany Tomšíkové, členky Výboru pro vzdělávání a zaměstnanost Plzeňského kraje a zároveň předsedkyně Školské a vzdělávací komise Rady města Plzně. 

„Plzeň disponuje dvěma pedagogicko-psychologickými poradnami,“  informuje Pirátka Jana Tomšíková. „Poradna v Částkově ulici je zřizována krajem a dochází sem žáci plzeňských škol. Poradna na Jiráskově náměstí je zřízena Biskupstvím plzeňským, ale nevěnuje se jen dětem z církevních škol." Její slova potvrzuje speciální pedagožka a metodička prevence v této instituci Vladimíra Smítková. „Jelikož tady není oficiální spádovost, objednávají se k nám klienti z celé Plzně i okolí. Drtivá většina žádostí přichází ze státních škol, které jsou zřizované městem."

Špatné je to i s délkou čekacích lhůt. Podle vyhlášky o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. §1 odst. 4 by se poradenská služba měla začít poskytovat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří měsíců ode dne přijetí žádosti. Aktuální čekací lhůty jsou ale podle Jany Tomšíkové i šest měsíců. „Poradny se navíc omezují především na diagnostiku, nezbývá čas na nápravy a pravidelnou podporu dětí a rodin. Budeme rádi, když se tím někdo bude zabývat," upozorňuje Vladimíra Smítková. 

„S navyšováním kapacit škol a přibývajícími problémy bychom neměli zapomínat na podpůrnou péči dětí," apeluje Jana Tomšíková. „Jako předsedkyně Školské a vzdělávací komise Rady města Plzně budu toto téma diskutovat nejen zde, ale i u vedení města a kraje. V současné době je třeba se zabývat nejen žáky s podpůrnými potřebami, ale i těmi mimořádně nadanými. Děti jsou naše budoucnost," dodává. 

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Plzeňští Piráti na Pilsen Pride 2023

Piráti Plzeňského kraje se o víkendu aktivně podíleli na Pilsen Pride 2023. Po průvodu od Mlýnské strouhy přes náměstí až k Papírenské lávce program pokračoval v Papírně, kde Piráti měli svůj stánek.

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Plzeň 3 našla ve školkách místo pro všechny děti starší tří let

Do školek Plzně 3 se díky aktivitě vedení městského obvodu podařilo umístit všechny děti starší tří let, jejichž rodiče si podali přihlášku. K úspěchu přispěly kapacity rekonstruované třídy v 16. mateřské škole v Korandově ulici i zcela nové třídy ve 49. mateřské škole v Puškinově ulici.