Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

6. května 2023
Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

Pirát Pavel Bosák, 1. náměstek primátora Plzně, přijal v rámci Slavností svobody na radnici velvyslance Spojených států amerických v ČR Bijana Sabeta a velvyslance Belgického království v ČR Grégoire Nicolase A. Cuveliera.

„Je mi ctí zde na radnici přivítat při této příležitosti takto vzácné hosty,“ uvedl na setkání Pavel Bosák. „Jsem velice rád, že od 90. let udržujeme tuto krásnou tradici, která nám připomíná, jaké oběti naši osvoboditelé přinesli. Nyní, když už se veteráni oslav bohužel účastnit nemohou, je naší povinností, abychom Slavnosti svobody nově uchopili a nacházeli nové cesty, aktivity a způsoby, jak je realizovat,“ dodal.

Zástupci města se společně s delegací a dalšími hosty přesunuli na hlavní schodiště radnice, kde u pamětních desek bratrstva 17. střeleckého praporu v Liége a 16. obrněné divize armády Spojených států amerických vzdali hold všem vojákům, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození, a položili tam věnce a květiny.

Přítomní se následně zúčastnili také vzpomínkového aktu u pomníku Díky, Ameriko! Velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet zde pronesl: „Je mi velkou ctí být tady jako zástupce amerického lidu. Dává mi hluboký smysl být právě tady a vyjádřit vděk všem hrdinkám a hrdinům, kteří v roce 1945 osvobozovali významnou část vaší země. Zároveň dnes také vzdáváme hold všem statečným mužům a ženám, kteří bojovali nebo stále bojují proti útlaku a pronásledování. Naše oslavy jsou pevně zakotveny ve společných hodnotách svobody, otevřenosti, tolerance a důstojnosti pro všechny. Právě tyto hodnoty jsou pevným základem našeho transatlantického partnerství. Současný pokus dalšího diktátora vnutit lidem svou vůli nesmí uspět. Obě naše země vědí, co je v sázce. O svobodu je třeba neustále pečovat, je třeba ji chránit a je třeba ji bránit. A my jako spojenci, partneři a přátelé se budeme v tomto probíhajícím boji neustále navzájem podporovat.“

Oficiálního aktu se vedle zástupců města, velvyslanectví USA a Belgie zúčastnili také představitelé kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

Foto: Město Plzeň

ImageHandler
ImageHandler (2)
ImageHandler (3)
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

Piráti zapojují do rozhodování o veřejném prostoru obyvatele

Městský obvod Plzeň 1 pozval obyvatele na veřejné projednání odpočinkové zóny, kterou plánuje v Majakovského ulici na Lochotíně. Setkání se zúčastnil také pirátský místostarosta Jedničky Jiří Rezek, který má v gesci participaci občanů na tvorbě veřejného prostoru.

Pirátský hejtman Rudolf Špoták na Slavnostech svobody v Plzni zdůraznil, jak důležité je věnovat pozornost svobodě a demokracii

Pirátský hejtman Rudolf Špoták na Slavnostech svobody v Plzni zdůraznil, jak důležité je věnovat pozornost svobodě a demokracii

Prodloužený víkend 5. až 8. května patřil v Plzni legendárním Slavnostem svobody, které každoročně připomínají události z konce 2. světové války. Čtyřdenní akce nabitá bohatým programem vyvrcholila v sobotu vzpomínkovým aktem u pomníku Díky, Ameriko!, jehož se vedle zástupců kraje zúčastnili také představitelé Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu, velvyslanectví USA a Belgie, města Plzně a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

ZOO Plzeň získá prostory od města pro další rozvoj

ZOO Plzeň získá prostory od města pro další rozvoj

Zastupitelé města Plzeň odhlasovali záměr koupit od státu bývalý areál kynologické základny Policie ČR, který se nachází vedle expozice vlků, zubrů a medvědů. Předmětem koupě bude hned několik pozemků o celkové výměře 8,5 tis. m2 a dále správní budova. Cena činí 22 milionů korun. Zastupitelé také rovnou odhlasovali následný převod nemovitostí do správy příspěvkové organizace Zoologická a botanická zahrada města Plzně.