Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

6. května 2023
Pirát Pavel Bosák: „Slavnosti svobody pomáhají upevňovat spojenectví.“

Pirát Pavel Bosák, 1. náměstek primátora Plzně, přijal v rámci Slavností svobody na radnici velvyslance Spojených států amerických v ČR Bijana Sabeta a velvyslance Belgického království v ČR Grégoire Nicolase A. Cuveliera.

„Je mi ctí zde na radnici přivítat při této příležitosti takto vzácné hosty,“ uvedl na setkání Pavel Bosák. „Jsem velice rád, že od 90. let udržujeme tuto krásnou tradici, která nám připomíná, jaké oběti naši osvoboditelé přinesli. Nyní, když už se veteráni oslav bohužel účastnit nemohou, je naší povinností, abychom Slavnosti svobody nově uchopili a nacházeli nové cesty, aktivity a způsoby, jak je realizovat,“ dodal.

Zástupci města se společně s delegací a dalšími hosty přesunuli na hlavní schodiště radnice, kde u pamětních desek bratrstva 17. střeleckého praporu v Liége a 16. obrněné divize armády Spojených států amerických vzdali hold všem vojákům, kteří se v roce 1945 podíleli na osvobození, a položili tam věnce a květiny.

Přítomní se následně zúčastnili také vzpomínkového aktu u pomníku Díky, Ameriko! Velvyslanec Spojených států amerických Bijan Sabet zde pronesl: „Je mi velkou ctí být tady jako zástupce amerického lidu. Dává mi hluboký smysl být právě tady a vyjádřit vděk všem hrdinkám a hrdinům, kteří v roce 1945 osvobozovali významnou část vaší země. Zároveň dnes také vzdáváme hold všem statečným mužům a ženám, kteří bojovali nebo stále bojují proti útlaku a pronásledování. Naše oslavy jsou pevně zakotveny ve společných hodnotách svobody, otevřenosti, tolerance a důstojnosti pro všechny. Právě tyto hodnoty jsou pevným základem našeho transatlantického partnerství. Současný pokus dalšího diktátora vnutit lidem svou vůli nesmí uspět. Obě naše země vědí, co je v sázce. O svobodu je třeba neustále pečovat, je třeba ji chránit a je třeba ji bránit. A my jako spojenci, partneři a přátelé se budeme v tomto probíhajícím boji neustále navzájem podporovat.“

Oficiálního aktu se vedle zástupců města, velvyslanectví USA a Belgie zúčastnili také představitelé kraje, Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Senátu a celá řada domácích i zahraničních hostů společně se stovkami diváků.

Foto: Město Plzeň

ImageHandler
ImageHandler (2)
ImageHandler (3)
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Plzeňské Pirátky chtějí zjednodušit přijímací řízení do školek

Zastupitelka Plzně 4 a předsedkyně Komise pro školství, výchovu a vzdělávání Rady města Plzně Jana Tomšíková a její pirátská kolegyně Kristýna Paulová se zaměřily na komplikované přijímací řízení do mateřských školek. Spojily se s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně a na společném jednání navrhly hned několik cest, jak celý proces zefektivnit, a omezit tak stres rodičů i vedení školek.

Plzeň čekají velkolepé projekty

Plzeň čekají velkolepé projekty

Zastupitelstvo města Plzně schválilo rozpočet a v něm hned několik mnohamilionových částek na projekty, které předešlá vedení nedotáhla. Za jejich oživením a nalezením způsobu, jak je zrealizovat, stojí Pirát Pavel Bosák, 1. náměstek primátora pro oblast technickou. Hledá totiž cesty i tam, kde to na první pohled nejde.

Piráti prosadili příspěvek na péči o předzahrádky

Piráti prosadili příspěvek na péči o předzahrádky

Bydlíte v domě s dalšími nájemníky a nemůžete se dohodnout, kdo a jak se bude starat o bezprostřední okolí domu? Tak tomu bude od příštího roku konec – alespoň tedy v Plzni 1. Místní pirátský místostarosta Jiří Rezek přišel s nápadem, který nadchnul i další členy vedení.