Plzenští Piráti založili zastupitelský klub

Plzenští Piráti založili zastupitelský klub

Plzeň, 9. října 2018 - 8. řína 2018 se sešli zvolení zástupci České pirátské strany, kteří obdrželi mandát do Zastupitelstva města Plzně. Na svém prvním setkání si zvolili předsedu svého klubu Pavla Bosáka a stanovili si podmínky pro vyjednávání případné koalice, které vycházejí z povolební strategie.

Ve volbách, které se konaly 5. a 6. října 2018 obdrželi důvěru voličů Pavel Bosák, Magdaléna Daňková, Jiří Rezek, Pavel Šrámek, Petr Vileta, Tomáš Pastirčák a Daniel Kůs. Tito zvolení zastupitelé ustanovili zastupitelský klub, který ponese název Piráti. Jako předsedu si jednohlasně zvolili Pavla Bosáka a jako místopředsedu Pavla Šrámka. Zároveň si odhlasovali postupy a mantinely povolebního a koaličního vyjednávání, které vychází z povolební strategie, kterou si plzeňští Piráti jasně stanovili již před volbami.

“Naše podmínky v povolební strategii jsou jasné, dali jsme slib voličům a neporušíme své slovo teď ani za čtyři roky” uvedl nově zvolený předseda zastupitelského klubu Pirátů Pavel Bosák. Poukázal tak na již zmíněnou povolební strategii, ve které je jasně ukotveno, že Piráti podpoří pouze takovou radu města, ve které žádný člen tohoto orgánu nebude mít více než jednu uvolněnou funkci.

Dále ve své povolební strategii uvádí, že nepodpoří radu města s účastí osob nekompetentních, s korupční minulostí, s možnými střety zájmů nebo těch, kteří již prokázali svou nekompetentnost, mají vazby na korupční prostředí, jsou trestně stíháni nebo vystupují s rasistickými či xenofobními projevy, dále pak radu složenou ze zástupců SPD a KSČM.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu