Transparentnost

Transparentnost

Transparentnost je nejlepším lékem na všudypřítomnou korupci a plýtvání. Zvlášť Plzni by to hodně prospělo. Moderní technologie nám daly jedinečnou možnost městké hospodaření dokonale zprůhlednit. Piráti prosazují bezodkladné nasazení modelu transparentního hospodaření, který sami úspěšně používají a který vrací do veřejného života důvěru. Chci, aby Plzeň hospodařila výlučně přes transparentní bankovní účet, který zveřejňuje banka okamžitě na Internetu. Tímto bude mít každý občan možnost vidět, jak město investuje jeho peníze. Město tu má být pro svoje občany, ne naopak.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu