Stavme pro Plzeňany, ne developery

Stavme pro Plzeňany, ne developery

Počet obyvatel Plzně bude stoupat. A piráti s tím počítají. Chceme docílit toho, aby Plzeň nebyla, jako dosud, developerským vytouženým rájem, kde se privatizují zisky a socializují náklady. Územní plány nesmí být psány dle zadání developerů.

Chceme vrátit rozvoj města do rukou zpět Plzeňanům. Naší prioritou je především pečovat o bytový fond a fond občanské vybavenosti a vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje, na níž bude široká politická shoda. Není možné kvalitně a promyšleně budovat město, pokud se každý rok mění politické směřování v závislosti na tom, kdo se zrovna přidá nebo odpadne od radniční koalice. Chceme, aby se v Plzni hlavně dobře žilo místním. Plzeňané si za své daně zaslouží dostupné bydlení, za které nebudou utrácet polovinu měsíčního příjmu. Zaslouží si nabídku kvalitních startovacích bytu pro mladé rodiny, jež bude spravovat město a přidělovat na základě jasných transparentních pravidel. Zaslouží si možnost spojit se v komunity – družstva, která se dohodnou s malými developery na výstavbě svých domů. Je třeba jen nastavit jasné a čitelné limity. Ideálním polem, kde si lze chytré modely výstavby vyzkoušet jsou brownfieldy – místa, kde je dnes zakázáno stavět, a bývalé průmyslové objekty s ohromným transformačním potenciálem. Papírna, Světovar, Škodovka, Depo, zde všude by mohli vzniknout moderní čtvrti s moderním bydlením. Prosazujeme baugruppe, kde komunita lidi je sama sobě developerem, investorem i zadavatelem prací. Jako skupina si například bere úvěr od banky, objednává architekta, projektového manažera apod. Tento způsob je populární zejména v německy mluvících zemí (odtud pochází i označení baugruppe – stavební skupina) a Skandinávii. Výhodou baugruppe je fakt, že jednotlivý účastnící mají velký prostor pro individuální řešení dispozic svých bytů a navíc ušetří nemalé peníze. Skupina totiž neplatí marži developerovi a ušetří například i za daň z převodu nemovitosti. Chceme prosadit, aby se baugruppe stala jednou z forem rozumné privatizace. Městská část by poskytla pozemek a na oplátku by získala v projektu několik bytů v odpovídající hodnotě. Radnice by tak získala rodiny jako trvalé obyvatele a navíc byty do vlastního bytového fondu. Většinou přitom jde o angažované obyvatele s citlivým přístupem ke svému okolí, což představuje pro městskou část velký potenciál. Chceme ambiciózní a kompetentní radnici, která bude rovnocenným partnerem developerů i občanských spolků. Chceme fungující město, kde se nenechají chátrat stovky prázdných domů. Kde o délce stavebního řízení nebude rozhodovat osobní známost ale kvalita projektu. Chceme zmapovat nevyužívané objekty ve vlastnictví města a opravit je. Stručně řečeno, chceme Plzeň, kde se bude všem dobře bydlet.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu