Proč Plzeň potřebuje léčbu piráty?

Proč Plzeň potřebuje léčbu piráty?
  1. Osm let absolutní moci “socdéesky”: Někdejší ideologičtí oponenti, ODS a ČSSD v Plzni takřka splynuli v jednu virtuální stranu s neomezenou mocí. Podezření na střety zájmů a na lobbistické vazby se množí. Systém ve stylu toho předlistopadového odměňuje své věrné a blokuje ostatní. Léčba: Piráti jsou transparentní strana bez velkých sponzorů a bez vztahů se zákulisními hráči. Naše takřka posedlost bojem s korupcí vylučuje vliv kmotrů a lobbistů.

  2. Plzeň ráj montoven, agentur a ubytoven: Krátkozraká politika rozvoje nahrává růstu agenturního zaměstnávání a devastaci krajiny. Žák prvního stupně si to spočítá. V Plzni je omezený počet lidí v produktivním věku a témeř každý již někde pracuje. Kolik průmyslových hal Plzeň ještě potřebuje? ŽÁDNOU!!! Přesto se dál betonuje krajina a rostou výrobní kapacity. To logicky vyvolá nutnost dovézt další stovky pracovníků odjinud. Agenturní zaměstnávání a ubytovny jsou velký byznys, na kterém jeho provozovatelé bohatnou, zatímco veřejný sektor řeší negativní dopady. Léčba: Piráti nemají vazby na majitele ubytoven nebo agentur, proto se nebojí konfrontace s nimi, bude-li nutná. Město sice nemůže změnit zákony, ale má nástroje, jak vytvářet tlak na jednotlivé subjekty.

  3. Rozhodování o nás, bez nás: Občané nepromlouvají do zásadních strategických rozhodnutí. Ať je to stavba kontroverzního depa za 1.9 miliardy, odflinknuté divadlo za 880 milionů či zamýšlená privatizace Plzeňské Teplárenské, veřejnost se rozhodování neúčastní, byť je dlouhodobá prospěšnost těchto projektů zpochybnitelná a důsledky nevratné. Přístup města až komicky ilustruje veřejné projednání územní studie Americká – Sirková (oblast bývalého kulturáku) dne 10. 1. 2018. Občané sice mohli vyjádřit své názory. Smutné je, že v té době už byla studie schválená a v platnosti. Léčba: Piráti prosadí maximální otevřenost města k občanům a využívání prvků přímé demokracie v rozhodování o klíčových místních tématech.

  4. Bez vize, bez srdce: Většina projektů rozvoje města zatím probíhá formou “zaplácnutí” potřeby rádoby levným a nenáročným řešením. Výsledkem bývá to, co se lidově nazývá “z nouze ctnost.” Od kašen na náměstí po nové divadlo, naše novodobé výtvory budí spíše rozpaky. Dál se pyšníme vymazlenými skvosty minulosti, které vybudovali naši hrdí předkové, ač se jim zdaleka nevedlo tak dobře, jako nám dnes. Léčba: Piráti podpoří vznik funkce městského architekta a zapojí veřejnost do rozhodování v architektonických soutěžích na veřejné projekty.

  5. Údržba zeleně není péče o přírodu: Hlavní a nenahraditelnou hodnotou Plzně je její pohádkové zasazení do krajiny “pěti řek”. Divočina tu prostupuje až do centra a lemuje obytné čtvrti. Moudří předkové navíc vysázeli parky a aleje v ulicích. Proč likvidovat toto stoleté bohatství bezmyšlenkovitým kácením jen proto, že kořen místy nadzdvihne dlažbu? I lesy na území města zaslouží citlivější přístup než mýcení a následnou výsadbu stejnověkého “pole na dřevo.” Léčba: Piráti budou prosazovat citlivější přístup při rozhodování o městké zeleni a při tvorbě lesního hospodářského plánu.

Uzdravení
Naším hlavním cílem je přeprogramovat myšlení města ve vztahu k občanům - “nevládneme”, pouze “spravujeme.” Navrácení důvěry v poctivost a schopnosti vedení umožní občanům vzít toto město skutečně za své. Tak, aby místo čekání, že město něco vyřeší, sami navrhli řešení a podíleli se na něm.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu