Plzeň 1: Piráti prosazují veřejné videozáznamy ze zastupitelstev

Plzeň 1: Piráti prosazují veřejné videozáznamy ze zastupitelstev

Pirátští zastupitelé v čele s předsedkyní klubu Magdalénou Daňkovou, včera na zasedání zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 předložili návrh usnesení, které umožní pořízení systému pro audiovizuální přenos a záznam každého zasedání zastupitelstva. To by znamenalo zásadní změnu současné praxe, kdy kromě dostupného textového záznamu je k dispozici i zvukový záznam, ale pouze na vyžádání.

„Vzhledem k faktu, že audiovizuální přenosy jednání zastupitelstev jsou již dnes běžným standardem informování občanů, předpokládáme, že návrh projde hladce. Přítomnost občanů na zastupitelstvu je sice samozřejmostí ze zákona, ale časy zasedání nemusí být vždy pro všechny vyhovující.“ uvedla Magdaléna Daňková. Tímto způsobem Piráti prosazují zavedení větší transparentnosti ve fungování městského obvodu Plzeň 1.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu