Na Doubravce máme bombu

Na Doubravce máme bombu

MO 4 Doubravka málo komunikuje s občany ohledně veřejného prostoru a úřad stále ještě rád řeší věci z pozice silnějšího. Smutný příklad z letošního jara s odhalením letecké pumy stejného typu jaké zde padaly v dubnu 1945, na pietním místě desítek obětí bombardování, je pouze jedním z mnoha.

Často pak nespokojení občané, kteří už nevidí jinou možnost, adresují politikům petice. Například v ulici Nad Týncem (U Jiřího) proti nové výstavbě uprostřed klidové bytové zóny. Zde se neřešený problém táhne již déle než 19 let, místo je stále neudržované, provizorně oplocené, občany obtěžující a stresující. Zastupitelé i ÚMO 4 se často jen vymlouvají, přičemž zde petici proti další výstavbě podepsaly už stovky občanů. Peticí také bojují občané v Červeném Hrádku za předělání projektu odstranění oblíbených tenisových kurtů, nebo proti vybudování průmyslové zóny v sousedství v Kyšicích. V Bukovci pak bojují proti uzavření, vybourání interiéru a tím faktické likvidaci zdejšího jediného městského kulturního domu U Soptíka, přestože zde nedávno proběhla oprava objektu za 13 mil Kč. V těchto i většině dalších případů se vždy jedná o špatně připravené záměry, nedostatečně představené veřejnosti, neprojednané s dotčeným okruhem občanů, případně nevhodně zvolený postup vedení Městského obvodu Plzeň 4. Srovnáme-li přístup se sousedními obvody města, kde se snaží obdobným krizovým situacím předcházet, a s občany věci předem projednávat, Doubravka silně zaostává.

Nedostatečná komunikace občanů a zastupitelů se projevuje i na jednáních zastupitelstva, nejvyššího orgánu obvodu. Běžně je například 22 bodů programu „projednáno a odsouhlaseno zastupitelstvem“ za 22 minut. A 25 zastupitelů namísto toho, aby využili čas, kdy se sejdou všichni v jednom sále, k diskusi a hledání řešení aktuálních problémů občanů, odcházejí po několika desítkách minut domů. Ani pro občana není jednoduché vystoupit na zastupitelstvu, které má v jednacím řádu takový postup, že je pro něj jednodušší vystoupit přímo na velkém zastupitelstvu na radnici.
Dalším střípkem do mozaiky je zveřejňování dokumentů obvodu. Na adrese https://usneseni.plzen.eu/ určené ke zveřejňování podkladů a usnesení zastupitelstev všech městským obvodů Plzně, je Doubravka největší „tajnůstkář“. Usnesení z jednání zastupitelstva zde aktuálně Doubravka nezveřejňuje žádné, podklady pouze ke 3 posledním, usnesení Rady MO4 opět žádné. Proč je obvod bezprostředně po uveřejnění vymaže? U jiných obvodů je možné zde listovat v dokumentech z let 1996 i starších.

V čem je však ÚMO 4 oproti jiným plzeňským obvodům opravdu velkou výjimkou, je přesouvání povinností se správou a údržbou nemovitého majetku města na svém území na jiné městské organizace a úřady. Pouze minimum záměrů, které pak Doubravecké listy prezentují jako úspěšnou správu obvodu, jsou naším obvodem skutečně realizovány, nebo alespoň zodpovědně připraveny.
Řešení je přitom jednoduché: Stačí mít komunikativní zastupitele, řádně plnící své povinnosti, ne bezduché hlasující loutky. Dále pak transparentní, otevřený úřad, který i ve svých úředních postupech přistupuje k občanům jako k rovnoprávným partnerům.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu