Miroslav Mašek

Miroslav Mašek (16. prosince 1993) je krajským koordinátorem pro Plzeňský kraj. Miroslav pochází z města Frýdek-Místek a od roku 2014 žije v Plzni.

Studuje na Západočeské univerzitě v Plzni obor Politologie na navazujícím magisterském studiu. V průběhu studia se zaměřuje na tematický okruh politika a stát. Během studia se zúčastnil dvou stáži, a to v Pirátské straně a v Národním konventu o EU. Byl také členem analytického týmu, který zpracovával SWOT analýzu na zefektivnění čtenosti Radničních listů v Plzni. Orientuje se na vnitrostátní politiku na komunální úrovni. V Pirátské straně pracuje jako krajský koordinátor pro Plzeňský kraj. Má rád fotbal, seriály a cestování.

Navrhni úpravu