O nás

Mějme vždy na paměti: Běžný občan je až ten poslední, komu bychom chtěli něco zakazovat.

Petr Vileta

  Daniel Kůs

Daniel Kůs

Zastupitel na magistrátu a ÚMO 3, Člen MS Plzeň


  Filip Sequens

Filip Sequens

zastupitel Městského obvodu Plzeň 2, místopředseda Kontrolního výboru Plzeň 2, člen komisí životního prostředí obou zastupitelstev, člen MS Plzeň


  František Hagara

František Hagara

Zastupitel MO Plzeň 1, člen finančního výboru ZMO Plzeň 1, člen bezpečnostní komise ZMO Plzeň 1 a Města Plzně, člen MS Plzeň


  Jan Hutter

Jan Hutter

Zastupitel Městského obvodu Plzeň-4, člen Finančního výboru ZMO Plzeň-4, člen Komise kulturní RMO Plzeň-3, člen MS Plzeň


  Jana Tomšíková

Jana Tomšíková

Zastupitelka Městského obvodu Plzeň 4, místopředsedkyně Sociální a školské komise Plzeň 4, členka Komise pro výchovu a vzdělávání RM Plzně


  Jiří Hanousek

Jiří Hanousek

Předseda zastupitelskeho klubu na MO Plzeň 4, člen komise rozvoje MO Plzeň 3, člen MS Plzeň


  Jiří Rezek

Jiří Rezek

Kandidát na magistrát a ÚMO 1, člen MS Plzeň, místopředseda KS Plzeňský kraj


  Lukáš Bartoň

Lukáš Bartoň

poslanec PSP ČR za Plzeňský kraj, předseda krajského sdružení Plzeňský kraj, člen MS Plzeň


  Magda Daňková

Magda Daňková

Zastupitelka na ÚMO 1 a na magistrátu města Plzně, vedoucí mediálního teamu MS Plzeň


  Marek Habruň

Marek Habruň

Zastupitel na ÚMO 3, Člen MS Plzeň


  Martin Holzman

Martin Holzman

Kandidát na magistrát a ÚMO 1, člen MS Plzeň


  Martin Ptáček

Martin Ptáček

Zastupitel centrálního městského obvodu UMO 3, místopředseda MS Plzeň


  Pavel Bosák

Pavel Bosák

Předseda zastupitelského klubu na Magistrátu města Plzně


  Pavel Šrámek

Pavel Šrámek

Předseda zastupitelského klubu Pirátů na ÚMO 3, zastupitel na magistrátu, předseda MS Plzeň


  Petr Vileta

Petr Vileta

Zastupitel města Plzně, zastupitel Městského obvodu Plzeň-2, člen finančních výborů obou zastupitelstev


  Radek Krejčí

Radek Krejčí

Kandidát na magistrát a ÚMO 2, člen MS Plzeň


  Roman Sedláček

Roman Sedláček

člen Komise pro prezentaci města a cestovní ruch Rady Města Plzně, člen Komise pro sociální věci a občanské obřady Rady městského obvodu Plzeň 2, člen MS Plzeň


  Tomáš Pastirčák

Tomáš Pastirčák

Člen MS Plzeň, kandidát na magistrát


  Vladimír Vápeník

Vladimír Vápeník

Lídr kandidátky ÚMO 8, kandidát na magistrát

Navrhni úpravu