Chceme hospodaření města čitelné pro všechny na kliknutí

Chceme hospodaření města čitelné pro všechny na kliknutí

Chceme hospodaření města čitelné pro všechny na kliknutí

Piráti se zasadí o to, aby Plzeň otevřela a zpřístupnila své hospodaření, tedy všechny své výdaje a příjmy co nejjednodušším způsobem pro všechny občany. Občané, kteří ze svých daní platí ty, kteří s jejich penězi nakládají, mají právo vidět jak to dělají. Piráti dlouhodobě prosazují transparentnost hospodaření ve veřejném sektoru. Průhledné a pro všechny dostupné účetnictví měst a obcí je jedním ze základních pilířů boje s korupcí. Samotné právo na informaci v dnešním digitálním světě jistě nestačí. Zákonodárci nevytváří práva, která zůstanou jen na papíře nebo jsou reálně uplatnitelná pouze pro část občanů. Aby bylo právo na informace skutečně zajištěno, musí být daná informace velmi jednoduše dostupná pro všechny.

Tím nejjednodušším způsobem je zapojení Plzně do programu Cityvizor. Na webové adrese http://www.cityvizor.cz/ může každý prostřednictvím několika kliknutí získat velmi jednoduše a přehledně podané informace o hospodaření svého města nebo samozřejmě i jiných měst a obcí, které jsou do tohoto programu zapojeni. Jak to celé funguje pro města a obce, které se chtějí zapojit? Chod této aplikace je zaštítěna spolkem Otevřených měst a byla vyvinuta pracovníky Ministerstva financí. Principem je, že zapojené město zasílá v určitém formátu své faktury a další data o hospodaření. Aplikace tyto data sama zpracuje a vizualizuje velmi přístupným a srozumitelným způsobem. Pro města a obce to nepředstavuje žádnou další administrativní zátěž, protože vlastně jen exportují data ze svého účetního programu. Jak to celé funguje pro občany hledající informace o hospodaření? Každý zde vidí za co, komu a jaké prostředky město vynakládá. Cityvizor dále přehledně zobrazuje jaké konkrétní stavby, opravy a veřejné zakázky probíhají a jaké již byly v dané věci vynaložené prostředky. Dále zde je samozřejmě dostupný rozpočet, jeho vazba na dané konkrétní faktury a jak jsou plánované výdaje plněny. V neposlední řadě a opět prostřednictvím několika kliknutí, které zvládne každý, Cityvizor odkazuje na konkrétní smlouvy, které byly ze zákona městem nebo obcí zveřejněny v registru smluv. Závěrem bych chtěl dodat, že rozhodnutí, zda by Plzeň používala právě tuto aplikaci nebo jinou je skutečně jen na zastupitelích města. Ale aby to vůbec bylo předmětem jednání podpořte ve volbách prosím Piráty, kteří takovéto přístup k získávání informací budou neúprosně prosazovat.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu