Piráti proti prodeji poslední polikliniky v majetku města

Piráti proti prodeji poslední polikliniky v majetku města

Poslední městská poliklinika jde do rukou soukromého subjektu. Piráti se obávají snížení kvality a dostupnosti lékařské péče. Ztrátou kontroly nad pronájmy ordinací v budově polikliniky hrozí vytlačení ordinací lékařů, kvůli tvrdým obchodním podmínkám soukromého pronajímatele. Pirátský zastupitel Petr Vileta dokonce zahájil sběr podpisů pod petici proti prodeji polikliniky: “Lidem na ulici tahle transakce připadá jako, promiňte mi ten výraz, sprosťárna,” doplňuje Petr Vileta.

Skoro 40 ordinací lékařů různých odborností poskytuje své služby tisícům obyvatel Plzně. Po prodeji posledního takového lékařského zařízení v majetku města hrozí ztráta její univerzální zdravotní podoby.

Nerozumíme tomu, proč město používá komerčního zprostředkovatele, když má vlastního správce - Obytnou zónu Sylván. Ta umí spravovat městský majetek. Vinou tohoto nevýhodného nastavení město patrně nevybere dost peněz na to, aby ze získaných prostředků mohlo budovu opravit. Budova polikliniky navíc nevyžaduje v současné době významné investice, proto ji nemá smysl prodávat.

Bohužel, prodej se nepodařilo odvrátit. Sešikovaná koalice, včetně starosty Slovan a senátora Lumíra Aschenbrennera nebo všech členů dříve sociální ČSSD, návrh podpořila.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu