Piráti chtějí donutit městský obvod Plzeň 1 k větší transparentnosti

Piráti chtějí donutit městský obvod Plzeň 1 k větší transparentnosti

Skupina pirátských zastupitelů v čele s předsedkyní Magdalénou Daňkovou včera předložila vedení obvodu dva návrhy usnesení a jednu informativní zprávu. Konkrétně se jedná o pořízení videozáznamu ze zastupitelstva a návrh na zveřejňování zápisů z kontrolního a finančního výboru na webu obvodu. Do programu však byla nakonec zařazena pouze informativní zpráva o transparentních účtech.

Piráti se rozhodli i přes nesouhlas zastupitelstva a vedení obvodu na vlastní náklady zastupitelstvo živě vysílat. "S pořizováním živého přenosu budeme dále pokračovat, dokud videozáznam nebude pořizován oficiálně městským obvodem Plzeň 1. Považujeme za důležité obeznámit občany s náplní zastupitelstva. Ne každý má možnost se ho osobně fyzicky zúčastnit. Obvodem zajištěný audiozáznam nepovažujeme za počin hodný 21. století. Obzvláště když všechny městské obvody Plzně vyjma UMO4 videozáznamem již disponují," uvedl Jiří Rezek.

"Argumenty pro zamítnutí, jako například vysoká cena pořizovacích nákladů na kamery, jsou liché. Sepsali jsme návrh pořízení na kamer v nižší cenové relaci, a to pouze za zhruba 10 000 Kč. Tento bod nebyl ani zařazen na program jednání. Je zarážející, že obvod investuje přes 170 000 Kč na vypůjčení soch na "zkrášlení" obvodu, ale nenajde 10 000 Kč na pořizování videozáznamu," komentuje Magdaléna Daňková.

Podle Pirátů je transparentnost úřadu nezbytná k tomu, aby veřejnost měla účinný přístup k informacím. Například formou videozáznamů, výpisů z účtů či jen jednoduše dohledatelnými zápisy z kontrolních a finančních výborů přímo na webu obvodu. Informativní zpráva o transparentních účtech byla přijata s důrazem na potřebu dalšího projednání, což Piráti kvitují.

"Činnost obvodu je pro běžné občany složitá a vzdálená. Je nutné lidem jeho obsah práce a výstupy přiblížit. Už jenom tím, že na webu se budou objevovat zápisy z kontrolního a finančního výboru. Argument, že si je lidé mohou někde složitě dohledat, nepovažujeme za transparentnost. Web je nástěnka pro občany," zhodnotil František Hagara.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu