Kontroverzní výstavba kostela v Komenského ulici

Kontroverzní výstavba kostela v Komenského ulici

Na proběhnuvším zastupitelstvu MO Plzeň 1 se, mimo jiné, diskutovalo téma plánované výstavby kostela v bezprostřední blízkosti bytových domu v ulici Komenského. Zarážejícím faktem je ignorování nesouhlasného názoru občanů bydlících v okolí, a to přímo na proběhlém zasedání zastupitelstva, kde zástupci nespokojených občanů přednesli své nesouhlasné stanovisko.

Skupina občanů z Komenského ulice v tuto chvíli nashromáždila 472 nesouhlasných podpisů a pouze 11 souhlasných. Zeleň v sídlišti je velmi podstatnou součástí pozitiv bydlení na Lochotíně. Pohlcuje přebytečné teplo, CO2, omezuje prašnost, zvyšuje produkci kyslíku. Postavení kostela by mělo za následek také likvidace současné fauny a flory (zajíci, ptactvo, pokácení vzrostlých letitých zdravých stromů). Součástí je také travní porost, sečený tradičně ruční kosou. "Piráti vyjadřují jasné negativní stanovisko k výstavbě kostela z důvodu nedemokratického a netransparentního postupu obvodu a města. Je nutné přihlížet k názorům občanů," uvedla Magdaléna Daňková.

Dle předložené studie v prosince roku 2018 nebylo řešeno parkování k budoucí stavbě. Na výjezdním zasedání MO Plzeň 1 konaného ve dnech 4. a 5.4. bylo plzeňským biskupem Holubem prezentováno, že součástí výstavby bude 21 nových parkovacích míst. Je na zvážení, zda-li tento počet na maximální kapacitu objektu (350 osob) je dostatečný. Na UMO1 je dlouhodobý nedostatek parkovacích míst.

"Takto zásadní stavba by si zasloužila důstojné místo pro umístění a realizaci, což v tomto případě rozhodně není. Je zarážející, že informaci týkající se plánované stavby kostela byla prezentovaná biskupem Holubem na uzavřeném výjezdním semináři bez možnosti přítomnosti široké veřejnosti," sdělila obyvatelka domu Komenského 20 Dagmar Ryšavá.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu